Προγράμματα 2017-2018

Κατά το σχολικό έτος 2017-2018 στο σχολείο μας πραγματοποιείται το Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας:  "Στηρίζομαι στα πόδια μου" .