Ερευνητικές εργασίες 2012-2013

Κατά το σχολικό έτος 2012 - 2013 στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ερευνητικές εργασίες: