Ερευνητικές εργασίες 2013-2014

Οι ερευνητικές εργασίες της Α΄ και Β΄ του ΓΕΛ Ηράκλειας για το σχολικό έτος 2013-2014 ήταν οι παρακάτω: