Προκήρυξη Στρατιωτικών Σχολών 2015

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για τους υποψηφίους των Στρατιωτικών Σχολών 2015. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών είναι η Παρασκευή 15/05/2015. Ολόκληρη η προκήρυξη παρατίθεται στο συνημμένο αρχείο.