Ένταξη Σχολών σε επιστημονικά πεδία για το έτος 2015-16

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων η ένταξη των σχολών των ΑΕΙ και ΤΕΙ στα αντίστοιχα επιστημονικά πεδία καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας των εξεταζόμενων μαθημάτων. Όλοι οι πίνακες περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.