Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού 2015

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016. Η υποβολή της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά από τις 12/06/2015 ενώ η υποβολή των δικαιολογητικών έχει ημερομηνία λήξης την 09/07/2015. Ολόκληρη η εγκύκλιος παρατίθεται παρακάτω.