Οι καθηγητές 2015-2016

Οι καθηγητές του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2015-2016 είναι οι παρακάτω:

 

Διευθυντής: Ματθαίου Δημήτριος, Φιλόλογος

 

Θεολόγοι: 

                  Τσένη Ανδρομάχη

                  Ελευθεριάδου Ερασμία

Φιλόλογοι:

                 Κοκκίνη Μιχαηλία

                 Λώλος Κώστας

                 Μπόλλα Γιούλη

                 Παρίσης Δημήτρης

                 Πατρικίου Μαρία

Μαθηματικοί:

                 Δημόκας Χρήστος

                 Τσιάρα Χαρούλα

                 Χαβαλέ Ιωάννα

Φυσικοί:

                 Μιχαήλ Μιχάλης

                 Ντότης Βασίλης

Χημικός:

                 Εφές Χρήστος

Βιολόγος:  

                 Κοθρούλας Γιάννης

Αγγλικής Φιλολογίας:

                 Παπαβασιλείου Νατάσα

Γαλλικής Φιλολογίας:

                 Παπαδοπούλου Αλέκα

Νομικής:

                 Ροϊδου Ευδοκία

Οικονομολόγος:

                 Τρούπη Πασχαλία

Φυσικής Αγωγής:

                 Μπόλλα Νίκος

Πληροφορικής:

                 Πέρδου Ευαγγελία

Κοινωνιολόγος:

                 Κρυωνάς Πάρης

Υποστήριξη ΑΜΕΑ:

                 Ζιώγα Άννα