Ηλεκτρονική υποβολή μηχανογραφικού δελτίου-2015

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν μηχανογραφικό δελτίο μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειό τους από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015 και μετά, για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Η τελική προθεσμία οριστικής υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου είναι η Τρίτη 07-07-2015.

Στις ίδιες ημερομηνίες πρέπει να προσέλθουν και οι απόφοιτοι των ετών 2012-2013 και 2013-2014 που διεκδικούν το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση. Πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και την πρωτότυπη βεβαίωση πρόσβασης.

Όλα τα ΓΕΛ θα λειτουργήσουν και μετά την 30η Ιουνίου 2015, κατά τις ημερομηνίες Παρασκευή 03-07-2015 και Τρίτη 07-07-2015 για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων.

Ολόκληρη η εγκύκλιος παρατίθεται παρακάτω ως συνημμένο αρχείο.

Ένταξη Σχολών σε επιστημονικά πεδία για το έτος 2015-16

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων η ένταξη των σχολών των ΑΕΙ και ΤΕΙ στα αντίστοιχα επιστημονικά πεδία καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας των εξεταζόμενων μαθημάτων. Όλοι οι πίνακες περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Προκήρυξη Στρατιωτικών Σχολών 2015

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για τους υποψηφίους των Στρατιωτικών Σχολών 2015. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών είναι η Παρασκευή 15/05/2015. Ολόκληρη η προκήρυξη παρατίθεται στο συνημμένο αρχείο.

Προκήρυξη Αστυνομικών Σχολών 2015

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για τους υποψηφίους των Αστυνομικών Σχολών 2015. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών είναι η Παρασκευή 19/06/2015. Ολόκληρη η προκήρυξη παρατίθεται στο συνημμένο αρχείο. Διευκρινίζεται ότι, οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις οικείες Σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται πρωτίστως στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα και δευτερευόντως στα τηλέφωνα 210-6977774, 210-6977327 και 210-6980910.

Δελτίο τύπου για υποψήφιους Τ.Ε.Φ.Α.Α. 2015

Εκδόθηκε Δελτίου Τύπου για τους υποψήφιους των Τ.Ε.Φ.Α.Α. του σχολικού έτους 2014-15. Το Δελτίο Τύπου επισυνάπτεται παρακάτω.