Ερευνητικές εργασίες Β' τετραμήνου 2016 - 2017

Οι ερευνητικές εργασίες του σχολείου μας για το Β' τετράμηνο του σχ. έτους 2016-2017 είναι οι παρακάτω:

 

Ερευνητικές εργασίες Α τετραμήνου 2016-2017

Οι ερευνητικές εργασίες του σχολείου μας για το Α' τετράμηνο του σχ. έτους 2016-2017 είναι οι παρακάτω: