Οι καθηγητές 2019-2020

Οι καθηγητές του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2019-2020 είναι οι παρακάτω:

 

Διευθυντής: Τσάνης Ιωάννης, Οικονομολόγος

Υποδιευθυντής: Δημόκας Χρήστος, Μαθηματικός

 

Θεολόγος:   

                 Ελευθεριάδου Ερασμία

 

Φιλόλογοι:

                 Λαζαρίδου Καλλιόπη

                 Ματθαίου Δημήτριος                   

                 Μπόλλα Γεωργία

                 Πατρικίου Μαρία

 

Μαθηματικοί:

                 Βλαχόπουλος Γεώργιος

                 Κιούπης Σταύρος

                 Μαυροφρύδης Βασίλειος 

Φυσικός:

                 Μιχαήλ Μιχαήλ

 

Χημικός:

                 Εφές Χρήστος

 

Βιολόγος:  

                 Καλάθιας Βασίλης 

Αγγλικής Φιλολογίας:

                 Παπαβασιλείου Αναστασία

Νομικής:

                 Τζίνη Πασχαλία

 

Φυσικής Αγωγής:

                 Μπόλλας Νικόλαος

 

Πληροφορικής:

                 Πέρδου Ευαγγελία