Προκήρυξη Αστυνομικών Σχολών 2015

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για τους υποψηφίους των Αστυνομικών Σχολών 2015. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών είναι η Παρασκευή 19/06/2015. Ολόκληρη η προκήρυξη παρατίθεται στο συνημμένο αρχείο. Διευκρινίζεται ότι, οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις οικείες Σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται πρωτίστως στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα και δευτερευόντως στα τηλέφωνα 210-6977774, 210-6977327 και 210-6980910.