Ηλεκτρονική υποβολή μηχανογραφικού δελτίου-2015

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν μηχανογραφικό δελτίο μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειό τους από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015 και μετά, για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Η τελική προθεσμία οριστικής υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου είναι η Τρίτη 07-07-2015.

Στις ίδιες ημερομηνίες πρέπει να προσέλθουν και οι απόφοιτοι των ετών 2012-2013 και 2013-2014 που διεκδικούν το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση. Πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και την πρωτότυπη βεβαίωση πρόσβασης.

Όλα τα ΓΕΛ θα λειτουργήσουν και μετά την 30η Ιουνίου 2015, κατά τις ημερομηνίες Παρασκευή 03-07-2015 και Τρίτη 07-07-2015 για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων.

Ολόκληρη η εγκύκλιος παρατίθεται παρακάτω ως συνημμένο αρχείο.